Karnaval Festival viert in 2021 haar 5 jarig bestaan!

Update 6 april: alle formulieren zijn gesloten. Wij gaan nu aan de slag met het verwerken van de ingezonden formulieren.

Op 13 en 14 februari 2021 viert Karnaval Festival haar 5 jarig bestaan en dat gaan wij met z’n allen groots vieren!

Jouw tickets zijn nu gratis om te zetten naar een ander evenement
Jouw gekochte zondagticket of zondagdeel van je weekendticket van 2020 kun je vanaf nu gratis omzetten naar tickets voor de speciale 5 jarige editie van 2021 die plaatsvindt op zondag 14 februari. Je hebt dan jouw 2021 ticket bemachtigd voor een super earlybird prijs. Als je voor het omzetten kiest, geldt dat voor de gehele order, dus alle bestelde tickets in die order en ook voor jouw zondaglocker, weekendlocker, zondag parkingticket en cointickets.

Voor diegene die liever eerder al een feestje viert is het mogelijk om jouw ticket om te zetten zonder bijbetaling tegen een Intents Festival 2020 Friday ticket (ter waarde van € 31,-). Deze optie is beperkt verkrijgbaar.

Heb jij je tickets via Paylogic gekocht? Zet je complete order om voor 31 maart 2020. Je ontvangt dan eind april het ticket voor het door jou gekozen evenement.
Extreem weer
Iedereen bedankt voor de steun, medeleven en geduld. Zowel bezoekers als crew en organisatie zijn enorm teleurgesteld dat de zondageditie van Karnaval Festival door extreme weersomstandigheden niet door kon gaan. Met de nasleep van de Europese herfststormen was het ook nog eens de natste februari in 74 jaar tijd. Na 3 jaar zacht weer te hebben gehad, waren de weergoden ons dit jaar minder goed gezind.

De parkeerterreinen en het festivalterrein stonden in de nacht van zaterdag op zondag compleet onder water. Met man en macht is er heel de nacht en ochtend gewerkt om het terrein “festival klaar” te maken, maar dat mocht helaas niet baten. Mede door de vele regen en de voorspelde storm met extreme windstoten is door de veiligheidsinstanties in overleg met de organisatie besloten om het event af te gelasten. De veiligheid van onze bezoekers en crew staat bij ons immers voorop!

Steun vanuit allerlei kanten
Een feest afgelasten is een hele dure domper voor een organisatie. Wij hebben al van vele leveranciers en artiesten vernomen dat ze ons tegemoet willen komen. Wil jij als bezoeker de organisatie ook tegemoet komen, dan kun je aangeven om jouw ticket niet te willen omzetten en dat je ook geen geld terug wilt. Super! Onder deze fans verloten wij 5x Intents+Karnaval Festival Silvercards, waarmee je 5 jaar naar Intents Festival en Karnaval Festival kunt gaan!Bus organisatie
Heb jij je ticket gekocht bij een busorganisatie dan is het niet mogelijk om via ons je ticket om te zetten naar een Karnaval Festival 2021 ticket of Intents Festival Friday 2020 ticket of je ticket retour te vragen. Hierover zal de busorganisatie jou informeren.

Losse bestelling met alleen lockers, coins, pendelbus en parkingtickets zonder entree tickets
Als je via Paylogic een losse bestelling met alleen een locker, pendelbusticket, parkeerticket of coins hebt gekocht (of een combinatie van deze tickets), dan ontvang je automatisch begin mei het aankoopbedrag retour op de rekening waarvan de bestelling werd betaald.

Coins op het festival gekocht
Gekochte coins zijn volgens de algemene voorwaarden niet inwisselbaar tegen geld. Maar om jou tegemoet te komen willen wij graag een speciale uitzondering maken. Heb jij nog coins in je bezit en had jij een weekend ticket? Dan kun je jouw coins omwisselen op Karnaval Festival 2021 of Intents Festival 2020 Friday. Per persoon kun je maximaal 10 coins omwisselen. Vooraf registreren van deze coins is verplicht om van deze omruilmogelijkheid gebruik te maken. Registreren kan tot 31 maart 2020.Retour ticketbedrag
Heb je volgend jaar al andere plannen tijdens carnaval? Dan is het mogelijk om je aankoopbedrag terug te vragen via Paylogic voor je complete order. Dit is alleen mogelijk door de originele ticketkoper voor Weekendtickets en Sundaytickets die tickets hebben gekocht via Paylogic. Voor andere tickets die op een andere wijze zijn verkregen, zoals gratis tickets, winacties of gastenlijstplaatsen is dit niet mogelijk. Je kunt je aanvraag indienen tot dinsdag 31 maart 2020. De ticketkoper ontvangt dan begin mei het geld retour op de rekening waarvan de bestelling werd betaald.

Deze bedragen ontvang je retour, er worden geen transactiekosten gerekend.
Sunday ticket: € 22,50 + € 3,75 fee
Sunday Earlybird: € 19,50 + € 3,75 fee
Weekendticket (zondagdeel): € 17,00 + € 1,88 fee
Weekend EarlyBird (zondagdeel): € 15,00 + € 1,88 fee
Weekend locker (zondagdeel) € 5,00
Weekend bus station Oisterwijk (zondagdeel) €6,50
10x Drink & Food Coins € 26,95
15x Drink & Food Coins € 39,75TicketSwap
Heb je een ticket gekocht via Ticketswap? Dan kun je jouw ticket omzetten naar een Karnaval Festival 2021 Sunday ticket of een Intents Festival 2020 Friday ticket. Ook is het mogelijk om je aankoopbedrag terug te vragen via TicketSwap. Zet je TicketSwap order om voor 31 maart 2020.Andere ticketverkopers
Wij kunnen geen informatie geven over mogelijke restituties van onofficiële ticketverkopers zoals ViaGoGo, Marktplaats etc.

Nadere informatie
Op het moment dat wij twijfel hebben bij de juistheid van een verzoek hebben wij de bevoegdheid om nadere gegevens op te vragen.

Verder is het van groot belang dat je voor 31 maart 2020 jouw keuze doorgeeft. Geef je jouw keuze niet of niet tijdig door, dan kan omzetting of restitutie niet meer plaatsvinden. En heb je eenmaal je keuze aan ons doorgegeven, dan kan dat niet meer gewijzigd worden.


In 2021 Karnaval Festival will celebrate its 5th anniversary!

Karnaval Festival will celebrate its 5th anniversary on the 13th and 14th of February 2021 and we are all going to have a massive party to celebrate!

Your tickets can now be converted to other event tickets, for free!
From today onwards, you can convert your Sunday ticket or the Sunday part of your weekend ticket for 2020 into a ticket for the special 5th anniversary edition set to take place in 2021 on Sunday 14 February. This gives you your 2021 ticket for a super early bird price. This applies to the entire order including your Sunday locker, weekend locker, Sunday parking token and coin tickets.

For those who want to party sooner, you can also convert your ticket into an Intents Festival 2020 Friday ticket (€ 31) at no extra charge. This ticket exchange option is available to a limited number of people only.Convert your entire order before 31 March 2020. You will then receive your ticket to the event of your choice at the end of April.


Extreme weather
We would like to take this opportunity to thank everyone for their support, empathy and patience. Visitors, crew and organisers were deeply disappointed by the fact that the Sunday edition of Karnaval Festival had to be cancelled due to extreme weather. Following a severe European storm season came the wettest February in 74 years. After three years of mild weather, the weather gods were angry this time around.

During the night of Saturday on Sunday, the festival site’s car park became entirely flooded. Everyone worked through the night and into the morning to ready the site for the festival, but to no avail. In part due to the torrential rain, as well as the storm that had been predicted, which was said to include extreme gale force winds, we decided, after consultation with the organisers, to cancel the event for safety reasons. After all, visitor safety is of paramount importance to us!

Support from all sides
Cancelling a party represents a very expensive setback for organisers. Many of the suppliers and artists have already informed us they will be accommodating towards us. If you as a visitor also want to help us out, you can indicate that you don’t want us to convert your ticket and that you also don’t want your money refunded. That would be amazing! We will raffle off 5x Intents+Karnaval Festival Silver cards which allow you to attend Intents Festival and Karnaval Festival for 5 years!


Coach firms
If you purchased a ticket from a coach firm, then it isn’t possible to convert your ticket into a Karnaval Festival 2021 ticket or Intents Festival Friday 2020 ticket or have your ticket refunded through us. The coach firm will inform you to this end.

Separate orders of lockers, coins, shuttle bus tickets and parking tokens without tickets to the festival
If you used Paylogic to buy a separate order of a locker, shuttle bus tickets, parking tokens or coins (or a combination of these purchases), then the purchase price will automatically be refunded to the account used to pay in early May.

Coins purchased on Saturday
According to the general terms & conditions, coins purchased cannot be exchanged for money. But to accommodate visitors we wish to make an exception. If you still have any coins and you had a weekend ticket you can exchange your coins at Karnaval Festival 2021 or Intents Festival 2020 on Friday. You can exchange a maximum of 10 coins per person. It is compulsory to register these coins in advance. You have until 31 March 2020 to do so.Ticket price refund
Have you already made other plans for carnival next year? Then you can have the purchase price of your entire order refunded through Paylogic. This is only possible for the original ticket purchaser of the Weekend tickets and Sunday tickets who used Paylogic to acquire the tickets. This is not possible for other tickets such as free tickets, tickets that were won or guest list spots. You have until Tuesday 31 March 2020 to submit your request for a refund. The ticket purchaser will then receive the money on their account in early May.

The following amounts will be refunded, no processing costs will be charged.
Sunday ticket: € 22.50 + € 3.75 fee
Sunday Early Bird: € 19.50 + € 3.75 fee
Weekend ticket (Sunday part): € 17.00 + € 1.88 fee
Weekend Early Bird (Sunday part): € 15.00 + € 1.88 fee
Weekend locker (Sunday part) € 5.00
Weekend bus station Oisterwijk (Sunday part) € 6.50
10x Drink & Food Coins € 26.95
15x Drink & Food Coins € 39.75

You can submit your request for a refund until 31 March 2020


TicketSwap
Did you buy a ticket through TicketSwap? Then you can convert your ticket into a Karnaval Festival 2021 Sunday ticket or an Intents Festival 2020 Friday ticket. It is also possible to have your purchase amount refunded through TicketSwap. Convert your TicketSwap order before 31 March 2020.Other ticket sellers
Unfortunately we are unable to provide information on possible restitution by other ticket sellers such as ViaGoGo, Marktplaats, etc.

Further information
If, at any point in time, we have doubts about the legitimacy of your request for a refund, we are entitled to demand further information.

It is important that you fill in your choice before the 31st of March 2020. After this date it is not possible to get tickets converted of refunded anymore. Please note that when you made a choice it is not possible to change it anymore.