CLOSE

Kies een dag

Line-up Zaterdag Line-up Zondag

Privacy verklaring

Intents Festival hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar Bezoekers. Intents Festival verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaromtrent stelt. In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Intents Festival. Dit Privacy Statement heeft betrekking op het gebruik dat Intents Festival kan (doen) maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s), Social Media en/of van Evenementen die zich via de Website(s) en/of Social Media hebben geregistreerd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Stichting de Kloontjes, gevestigd op Terburghtweg 154, 5061LK in Oisterwijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven op deze pagina. Stichting de Kloontjes werkt onder de naam “Intents Festival” Onder andere de volgende websites behoren tot Stichting de Kloontjes:
intentsfestival.nl
shop.intentsfestival.nl
intentscity.nl
dynamitehardcore.nl
outrageous.nl
karnavalfestival.nl
relivehardstyle.nl
fanaticz.nl

Website en cookies
Op de websites van Intents Festival worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres.

Intents Festival maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op jouw computer. Intents Festival gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Third Party Cookies
Intents Festival heeft ook content van derden geïntegreerd. Voorbeelden daarvan zijn Facebook-diensten of YouTube-video’s. Deze derde aanbieders kunnen Third Party Cookies plaatsen terwijl je de website van Intents Festival bezoekt en zo persoonlijke content en aanbiedingen – op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons-)gegevens met jouw toestemming – tonen. Ga naar de website van de derde aanbieder voor meer informatie over het cookiegebruik van de betreffende aanbieder. Wanneer u besluit geen toestemming te geven voor het gebruik van Third Party Cookies, dan krijg je uitsluitend de functionaliteiten van onze website aangeboden die je zonder deze cookies kunt gebruiken. Delen van de website zijn in dat geval niet beschikbaar. Je wordt daarover geïnformeerd.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
Intents Festival zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

E-mails ontvang je altijd van Intents Festival of Stichting de Kloontjes. Onderaan iedere nieuwsbrief staat een link met de mogelijkheid om uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Daarnaast is het ook mogelijk om een mail te sturen met het verzoek om uit te schrijven voor de nieuwsbrief via: [email protected]

Intents Festival kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Intents Festival diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.

Intents Festival kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Intents Festival te garanderen.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen over jouw gegevens?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via [email protected]

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Intents Festival gebruikt de persoonsgegevens in eerste instantie om de Overeenkomst die zij met de Bezoeker sluit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor haar interne administratie.

NAW gegevens worden gebruikt om de op de Website(s) en/of via Social Media bestelde producten aan de juiste persoon te kunnen leveren, om via registratie te kunnen verifiëren wie recht heeft op bestelde tickets en de op basis daarvan te verschaffen polsbandjes en/of barcodes. Tevens wordt met de registratie en koppeling van toegangsbewijzen aan de Bezoeker voorkomen dat tickets door of vanwege de Bezoeker kunnen worden verhandeld.

Registratiegegevens van de Bezoeker kunnen worden gebruikt om een account aan te maken op de Website(s) en/of Social Media van Intents Festival.

Voor eventueel gebruik van een persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer wordt altijd eerst de ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker gevraagd.

Intents Festival kan van tijd tot tijd de Registratiegegevens gebruiken om contact met Bezoekers op te (doen) nemen in het kader van marktonderzoek.

Behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Bezoeker, bijvoorbeeld om producten of toegangsbewijzen te kunnen leveren, worden persoonsgegevens nimmer zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker doorgegeven aan derden.

De gegevens van Bezoekers worden uitsluitend intern en geanonimiseerd gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen. Op die manier kan Intents Festival haar dienstverlening en Evenementen verbeteren, omdat daarmee duidelijk wordt welke (onderdelen van) Evenementen populair waren en welke niet, en op deze manier in de toekomst aan te sluiten op de kennelijke behoefte en wensen van Bezoekers. De Locatiegegevens kunnen voorts gebruikt worden om de Evenementen te optimaliseren en veiliger te maken, onder andere door crowd control en logistiek te optimaliseren als ook de horeca en line-up te monitoren.

Intents Festival gebruikt, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Bezoeker, de Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens alleen met de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker en deze toestemming niet is ingetrokken via [email protected], ten behoeve van: (1) het op basis van deze gegevens kunnen (doen) aanbieden, leveren en factureren van overeengekomen producten, diensten en/of informatie, als ook dergelijke producten, diensten en/of informatie of aanbiedingen daartoe te kunnen (doen) aanpassen aan de behoefte en wensen van de Bezoeker en als de Bezoeker dat wenst, de gelegenheid te geven informatie uit te (doen) wisselen met anderen, (2) het kunnen doen van (gerichte) aanbiedingen via advertentie(s), email en/of Social Media netwerken, en de Bezoeker op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen, (3) het in technische zin kunnen onderhouden en/of verbeteren van de Website(s) en/of Social Media, (4) het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude, diefstal of misbruik op te sporen, (5) het kunnen doen van marktonderzoek, (6) het kunnen maken van analyses van het bezoek, gebruik en afname van producten en diensten, (7) ter bepaling van een toekomstige strategie, (8) het kunnen ontvangen van gegevens omtrent het aankoopgedrag via/van derde partijen zoals affiliate marketeers, als een aankoop elders uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (ook apps) voortvloeit, (9) het kunnen updaten van het persoonlijke profiel van de Bezoeker en (10) de Bezoeker in staat te stellen mee te doen aan speciale commerciële c.q. promotionele acties van zorgvuldig door Intents Festival geselecteerde derden. Als de Bezoeker bij de aankoop elders gegevens verstrekt aan de betreffende verkopende partij of tussenpersoon, heeft Intents Festival geen invloed op wat deze partij of tussenpersoon eventueel met die gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacy- beleid en voorwaarden van toepassing. De betreffende partij of tussenpersoon zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt.

Beveiliging
Intents Festival garandeert met de persoonsgegevens uitermate zorgvuldig om te gaan en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden die niet onder bovengenoemde doeleinden kunnen worden verstaan.

Intents Festival neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met de accounts en de Website(s) en/of Social Media hebben, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, toegang tot de gegevens en uitsluitend ter gebruik voor bovengenoemde doeleinden.

Pre-registratie

Wil jij er volgend jaar bij zijn? De pre-registratie is nu geopend!